Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn có thể ngó qua."

Dịch:You may take a look.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DngTi2

Ý của câu này là gì hả ad,có thể đưa ra một ví dụ cụ thể k

2 năm trước