"Lá cờ Ý có màu xanh lục, trắng, và đỏ."

Dịch:The Italian flag is green, white, and red.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguynHuyTn2

Ghét cái the the vc...toàn sai mấy cái the the..mịa

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhanLTngBc

The italy's flag is green, white and red có được không

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.