"Tôi không muốn rời đi."

Dịch:I do not want to leave.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyenbkqb

i want not to leave được không mopị người

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BradBinh

Thường thì có từ chen giữa "want" và "to" là từ chỉ người hay gì đó ,not ko dùng sai từ mà còn sai chỗ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhHa_21

I don't want leave mà cũng ko chịu luôn

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/thanh23587

2 đt gần nhau phải có "to" hoặc đuôi "ing

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.