1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Birds and ducks are differen…

"Birds and ducks are different animals."

Dịch:Chim và vịt là những loài thú khác nhau.

October 5, 2015

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Lecumen

chim và vịt là các động vật khác nhau


https://www.duolingo.com/profile/quc348562

Mình nghĩ là loài khác nhau thôi chứ ko phải thú


https://www.duolingo.com/profile/philongbka

Đề nghị thêm đáp án : thay thế " những" = " các" là tương đương


https://www.duolingo.com/profile/anh958537

Chim vịt mà là thú ... wtf


https://www.duolingo.com/profile/TruongQuyet

con chim, con vịt cũng sai?!? Chịu

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.