"Half of a shirt is not a shirt."

Dịch:Một nửa cái áo thì không phải là cái áo.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TranAnh46

"nửa cái áo không phải là một cái áo" sao lại bị sai vậy?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Jeanne_Pham

"Một nửa chiếc áo thì không phải là một chiếc áo." Chiếc vẫn dùng đúng mà. Sad.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hiu516663

Nửa của một cái áo thì không phải là một cái áo. Sai ????

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 970

một nửa của cái áo thì không phải là cái áo. NHƯ VẦY CŨNG SAI??????

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/NhuTo1
NhuTo1
  • 25
  • 22
  • 19

'Nửa' đồng nhất với 'một nửa'

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/han409293

bấm lại " 10 lần "câu này để trả lời

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/DongNguyen2603

Câu này đánh đi đánh lại cả chục lần vẫn sai, ad xem xét dùm mình nhé !

2 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.