Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Half of a shirt is not a shirt."

Dịch:Một nửa cái áo thì không phải là cái áo.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TranAnh46

"nửa cái áo không phải là một cái áo" sao lại bị sai vậy?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Jeanne_Pham

"Một nửa chiếc áo thì không phải là một chiếc áo." Chiếc vẫn dùng đúng mà. Sad.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hiu516663

Nửa của một cái áo thì không phải là một cái áo. Sai ????

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 903

một nửa của cái áo thì không phải là cái áo. NHƯ VẦY CŨNG SAI??????

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/NhuTo1
NhuTo1
  • 25
  • 11
  • 87

'Nửa' đồng nhất với 'một nửa'

3 tháng trước