Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"This problem is of great importance."

Dịch:Vấn đề này rất quan trọng.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/luanhm88

lần đầu mình thấy is đi liền kế là of. Ad hướng dẫn mình với. thanks ad.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhbac1

To be of = have

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hc3Rp

vấn đề này cực kỳ quan trọng. sai?

1 tháng trước