"Thisproblemisofgreatimportance."

Dịch:Vấn đề này rất quan trọng.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/luanhm88

lần đầu mình thấy is đi liền kế là of. Ad hướng dẫn mình với. thanks ad.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhbac1

To be of = have

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hc3Rp

vấn đề này cực kỳ quan trọng. sai?

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.