https://www.duolingo.com/profile/DD-D

AT , ON , IN ......??? Phân biệt như thế nào !!!

Có bạn nào biết khi nào dùng AT , ON , IN không chỉ mình với ! Thanks nhiều nhiều luôn ak !

October 7, 2015

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

theo mình thì At là tại. Vd: at home, at the airport.

On là trên. Vd: on the table, on the ground,...

In là trong. Vd: in the box, in the book,...

Mình hiểu nôm na thế thôi nhé. Mấy bạn khác thì sao nào, góp ý đi

October 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Andiep227

Câu hỏi của bạn rất hay... nói rơi đúng vào cái phần... rắc rối và khó nhất của Anh văn, đó là giới từ. Nhưng bạn cứ hiểu at là tại, in là trong, on là trên. Nhưng thường mấy cái đó chỉ đúng khi bạn dùng giới từ chỉ thời gian và vị trí, đối với các trường hợp giới từ đi với động từ/ danh từ/ tình từ thì nó........bao la trời biển lắm nên biết thêm được chút nào hay chút đó, một số ví dụ như jealous OF, believe IN, angry AT, count ON, full OF, look TO, look UP TO, look AT, look INTO, look FOR, look AFTER, Mỗi giới từ đi với một động từ nhiều khi nó khiến nghĩa của cụm đó thay đổi. Nên bạn hỏi cách sử dụng giới từ nói chung thì rất khó để chỉ được vì nó ....không có nguyên tắc ^^

October 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/DD-D

Trời ak

October 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

à cái đó thì at, on, in sẽ ko có nghĩa, lúc đó nó chỉ là một từ ngữ đi kèm với động từ đó thôi. Cái này thì phải nhớ chứ ko có cách nào khác

October 7, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.