https://www.duolingo.com/protintin88

Mỗi ngày một từ tiếng Anh mới

Mình tạo topic để mọi người có thể chia sẻ một từ mà mình học trong ngày với những người để cho bản thân người học nhớ lâu hơn và các bạn khác cũng được biết thêm. Nội dung bao gồm: 1 từ mới 1 số collocation của từ 1 ví dụ liên quan đến xã hội.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/protintin88

Incentive (n) -to create/increase/provide ~incentives to sth/to encourage sth -to reduce/eliminate incentives Example. The TPP agreement creates a legal incentive for more economic investment into Vietnam.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhhoang4a6

like

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.