Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We import coffee from Brazil."

Dịch:Chúng tôi nhập cà phê từ Brazil.

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoangngocthe168

"chúng tôi nhập khẩu cà phê từ Brazil" => Sai là thế nào @@

2 năm trước

https://www.duolingo.com/KelvinDarkmen

hãy bấm nút báo lỗi nhé bạn :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nhacuong

chúng tôi nhập khẩu cà phê từ brazil

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lisa351962

App này bị lỗi nhiều quá. Mong rằng người quản lý app chỉnh sửa kịp thời ( chúng tôi nhập khẩu cà phê từ Brazil) đúng y đáp án mà app lại cho cơ đỏ:((((

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NhatPham8

Chúng tôi nhập khẩu cà phê từ Brazil. Wrong ????

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/LuciaTran2310

Nhập khẩu cũng đúng mà trời

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/HoangThanhHuong

Nhập khẩu cà phê sai ?

9 tháng trước