Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy đến từ Viên."

Dịch:She comes from Vienna.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/loveland9x

She is from Vienna cũng được chứ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kyucmaibun

vien la cai gi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/KelvinDarkmen

Viên là thủ đô của nước áo đấy bạn :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kyucmaibun

thanks nha ban

3 năm trước

https://www.duolingo.com/zitcon

Câu này dễ gây hiểu nhầm. Mới đầu chả hiểu gì cả. Click vào gợi ý thì nó hiện ra là teacher. Giờ lại ra câu trả lời khác

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hung0985719443

viên thành vienna ảo quá @@@@@

1 năm trước