"Những đứa trẻ không phải chịu trách nhiệm."

Dịch:The children are not responsible.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VUHUYNHLE

The children have not to responsible đc ko

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/btram30128

câu tiếng anh mang nghĩa thiếu trách nhiệm, chứ ko phải không cần thiết phải có trách nhiệm

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Dino_1407

The children do not have to take responsibilities its my answer. but incorrect. can anyone explain it for me?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/susan74359

Maybe this app wrong

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhcHunhNh

The children are not responsible

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/viviantuongvy

câu cú có vẻ được

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/levando0

Bấm đại vẫn chúng

2 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.