Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những đứa trẻ không phải chịu trách nhiệm."

Dịch:The children are not responsible.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VUHUYNHLE

The children have not to responsible đc ko

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/btram30128

câu tiếng anh mang nghĩa thiếu trách nhiệm, chứ ko phải không cần thiết phải có trách nhiệm

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Dino_1407

The children do not have to take responsibilities its my answer. but incorrect. can anyone explain it for me?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/susan74359

Maybe this app wrong

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhcHunhNh

The children are not responsible

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/viviantuongvy

câu cú có vẻ được

3 tháng trước