Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Độ cao của tháp Eiffel là gì?"

Dịch:What is the Eiffel tower's height?

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/iloveyou_712

what is the height of Eiffel tower?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhNgoc2013

đáp án này cũng đc mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThoLy561907

Mình cũng làm vậy sao bảo mình sai

2 năm trước