1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề Troubleshooting
  4. >
  5. lingots có 4 bây giờ lại khôn…

https://www.duolingo.com/profile/minhduc5009sg

lingots có 4 bây giờ lại không có

October 8, 2015

0 Nhận xét

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.