"Sau phần giới thiệu này, có ba phần chính trong quyển sách."

Dịch:After this introduction, there are three main parts in the book.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HieuLe949885

Câu của bạn sẽ được dịch là: Sau phần giới thiệu này, cuốn sách có 3 phần chính (bạn còn thiếu chữ "s" sau chữ "part"). Chưa chuẩn theo yêu cầu của câu mẫu.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/boytnut1994

"after this introduction, the book has three main part" trả lời ntn thì sai ở đâu hả mn? ai chỉ minh với

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Ngocnguyen572137

mình dùng thay từ "main" bằng "crucial" được không nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhamTrung9

đối với sách phần là section hay part?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

After this introduction, there are three principal parts in the book. After this introduction, there are three principal in the book. After this introduction, there are three principal parts in the book

1 năm trước

https://www.duolingo.com/KhoaBang1

After this introduction there are three main sections in the book. Sai ở đâu ta

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.