Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Sau phần giới thiệu này, có ba phần chính trong quyển sách."

Dịch:After this introduction, there are three main parts in the book.

0
2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/boytnut1994

"after this introduction, the book has three main part" trả lời ntn thì sai ở đâu hả mn? ai chỉ minh với

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/HieuLe949885

Câu của bạn sẽ được dịch là: Sau phần giới thiệu này, cuốn sách có 3 phần chính (bạn còn thiếu chữ "s" sau chữ "part"). Chưa chuẩn theo yêu cầu của câu mẫu.

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ngocnguyen572137

mình dùng thay từ "main" bằng "crucial" được không nhỉ

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhamTrung9

đối với sách phần là section hay part?

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

After this introduction, there are three principal parts in the book. After this introduction, there are three principal in the book. After this introduction, there are three principal parts in the book

0
Trả lời1 năm trước