"Iwillneverknowthereason."

Dịch:Tôi sẽ không bao giờ biết lý do.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/baotuyet125

I will never know the reason why i love her.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tranghuyen16

Bó tay,đựơc biết với biết được khác gì nhau

2 năm trước

https://www.duolingo.com/orionlex

Mot cai la chu dong, mot cai la bi dong. Khac nhau do ban.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tien123d

I will never know the reason why her gone

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QunNguynDa
QunNguynDa
  • 25
  • 20
  • 2
  • 548

I will never know the reason. Tôi sẽ không bao giờ biết lý do.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/E-di-son

I will never know the reason why she likes me. And why she is handsome hahaha .

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/downloadme4free

"Tôi sẽ chẳng bao giờ biết lý do" cũng được chứ

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.