Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Last night, Jose heard his friend on the radio."

Dịch:Tối hôm qua, Jose đã nghe thấy bạn mình trên ra-đi-ô.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Neubithvn

Có vẻ là bị vấp chữ jose

2 năm trước