Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/loannb

Không vào bai học để học tiếp được

Minh bị tình trạng cứ nhấn vào bài học để học tiếp thì lại bị nhảy ra trang chủ, không hiểu khắc phục lỗi này thế nào? Cảm ơn cả nhà

3 năm trước

0 Nhận xét