https://www.duolingo.com/loannb

Không vào bai học để học tiếp được

Minh bị tình trạng cứ nhấn vào bài học để học tiếp thì lại bị nhảy ra trang chủ, không hiểu khắc phục lỗi này thế nào? Cảm ơn cả nhà

3 năm trước

0 Nhận xét

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.