https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

ĐĂNG KÍ IDIOMGAME

Mình sẽ đưa ra số chữ cái trong thành ngữ cần đoán mỗi chữ cái sẽ được kí hiệu bằng những dấu _ , các từ trong câu sẽ được ngăn cách bởi dấu /

Các bạn sẽ đoán thành ngữ tiếng Anh mà mình ra và dịch sang tiếng Việt. Mình sẽ ra gợi ý các câu và các bạn sẽ đoán chữ cái trong ô trống(ghi là dấu _)

Mỗi lần chỉ được đoán 1 chữ cái

Gồm có 3 vòng chơi

Đoán đúng 1 chữ cái sẽ nhận được 1 lingot, đoán được thành ngữ đó( khi hiện ra từ 30% trở xuống sẽ được 3 lingot, hiện ra 60% đến 30% được 2 lingot, hiện ra 90% đến 60% được 1 lingot)

Dịch nghĩa thành ngữ sang Tiếng Việt sẽ đc thêm 1 lingot

Nếu đoán thành ngữ đó sai hay dịch nghĩa không đúng thì không có quyền tham gia chơi vòng đó

phí đk là 1 lingot kèm theo một bài giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh. Cách đăng kí: khi các bạn đăng kí thì chỉ viết bài giới thiệu về bản thân thôi chứ chưa nộp lingot. Khi nào mình trả lời là OK thì các bạn nộp lingot vào câu trả lời của mình

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

VÒNG 1

VÒNG 2

VÒNG 3

TỔNG KẾT

các bạn có thắc mắc gì xin cứ hỏi

October 9, 2015

33 Nhận xét

Sắp xếp theo chủ đề

https://www.duolingo.com/profile/rainstory

Hello everyone! I am Rainstory and I am a student. I started learning on Duolingo more than one year ago and I find Duoling very helpful. I love learning languages and try to learn as many languages as I can on Duolingo. I am very pleased to make friends with all of you! Have fun!

October 9, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

đã có vòng 1

October 11, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Benjamin_2k..._

Tham gia để nhận 20 lingotsTham gia để nhận 20 lingots:https://forum.duolingo.com/comment/31669574

April 14, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

ok

October 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

ban co thac mac gi xin cu hoi

October 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/rainstory

Mình nộp lệ phí tham gia rồi nhé! Bao giờ trò chơi bắt đầu vậy bạn?

October 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

trễ nhất là thứ 2

October 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

bao giờ bắt đầu thì mình thông báo

October 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

ah, bạn mấy tuổi để tiện xưng hô

October 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/rainstory

Cứ gọi là bạn nhé! (:

October 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

da co vong 3

October 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

đã có vòng 2

October 13, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

da co vong 3

October 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ngocthachbongno

số chữ cái thường dài bao nhiêu, trung binh trong mỗi vòng có bao nhiêu chữ cái

October 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

thuong dai tu 15-30 chu cai

October 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

trung binh trong moi vong co 24 chu cai

October 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

ban co thac mac gi xin cu hoi

October 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

đã có vòng 2

October 13, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

da co vong 3

October 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ngocthachbongno

hello! I,m yennhitri. I started learning on Duolingo more than three months ago. I very like Duolingo becuse it is very useful. My favorite is make friends, go to the movie theatre. I very like ice-cream special green bean ice cream. Nice to meet you! Good luck!

October 11, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

ok

October 11, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

đã có vòng 1

October 11, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

đã có vòng 2

October 13, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

da co vong 3

October 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/landahuong

Hello friends!

I'm Huong. I'm very love flowers special hyacinth. My dream is travel around the world, special travel to Japan. Nice to meet you!

October 11, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

ok

October 11, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

đã có vòng 1

October 11, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

vao danh sách thành viên nhé

October 12, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

đã có vòng 2

October 13, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

da co vong 3

October 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/SLEEP_BUG

Hello everybody. I'm not_human. I'm 10 years old. i'm in grade 5. Nice to meet you!!! ;)

October 12, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

đã có vòng 2

October 13, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

da co vong 3

October 14, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.