1. Fórum
  2. >
  3. Téma: English
  4. >
  5. "Do you have a special book?"

"Do you have a special book?"

Překlad:Máš speciální knihu?

October 9, 2015

21 komentářů


https://www.duolingo.com/profile/Filomena.Prvni

Souhlasím, že překlad "Máš speciální knihu?" je otrocký a v jazyku českém absolutně nepoužitelný. Z jakého důvodu mi překladač neuznal: "Máš zajímavou knihu?" Připadá mi to logičtější nežli "speciální". Děkuji. Kupříkladu by věta mohla znít: "Máš speciální nářadí?". Hnedle bychom se naučili nové slovíčko "nářadí" a věta by byla logičtější.


https://www.duolingo.com/profile/f3hy

Chtěl bych se zeptat proč nejde použít "Vlastníš zvláštní knihu ?" ?


https://www.duolingo.com/profile/widle

"Vlastníš" by bylo "Do you own". Řekla bych, že to je už konkrétnější vyjádření než obyčejné "máš".


https://www.duolingo.com/profile/ThePhenomXX

Máš ty speciální knihu? neuznalo..


https://www.duolingo.com/profile/jorrit_04

Neuzná, lebo si si prehodil slová: máš ty (ty máš).


https://www.duolingo.com/profile/Milkom

Slo by bez do?


https://www.duolingo.com/profile/Jenda-48

Ten překlad vážně považujete za český? V žádném případě to není česky. Sinclair Nicholas Velký American-Czech dictionery uvádí v prvním pořadí tyto významy: vyjímečný, neobyčejný,jedinečný, mimořádný. V druhém pořadí: zvláštní a speciální. Uveďte prosím český příklad speciální knihy. Kdo a kde se to používá ve vámi uvedeném překladu?. Prosím o odstranění tohoto překladu. Není-li to v kontextu (a to není), osobně považuji za nejvhodnější použít tyto dva překlady: "zvláštní" a "výjimečnou" knihu. A speciální bych případně nahradil slovem specializovanou knihu, tedy zaměřenou na něco, obor, druh vědy, ...programování atd.


https://www.duolingo.com/profile/nueby

Anglický originál zde bohužel není žádný klenot. V kurzu byl zděděn ze španělsko-anglických stromů. Některá anglická slova jsou do češtiny špatně přeložitelná (protože jakoby významově rozplizlá) a v nové verzi stromu se doufám neobjeví, protože s nimi spojená cvičení všem zúčastněným berou čas a energii. Zde vaše návrhy už dávno jsou ve vedlejších překladech. (Zkusil jste to?) Neuznat slovo "speciální" by ovšem bylo nemoudré, a tvrzení o jeho absolutní nečeskosti citem jednoho vážného uživatele je třeba vyvážit např. tímto:

ASCS speciální příd. l mající zvláštní, osobitý charakter; zaměřený, určený k urč. věci, k urč. účelu, cíli, zvláštní: s. případ, problémy, metoda; s. předpis; s. druh; s. výrobek, zboží; s. prodejna, jídelna; s. výcvik; s. automobily, plavidla; hut. s. ocel; tech. s. stroj, bruska, soustruh; text. s. úpravy textilií; práv. s. plná moc; dopr. s. tarif; obch. s. ceník; geogr. s. mapa podrobná topografická mapa středního měřítka (na rozdíl od generálního); potr. s. pivo vícestupňové, vyráběné zvl. postupem a k urč. příležitostem;

Takže se lze dohadovat, jaký by měl být hlavní překlad, ale k odstranění jasně příbuzného slova s oficiálně uznaným statutem prostě přes sebedelší traktáty nedojde. Jestli někdo z přispěvatelů vyrukuje s kvalitní anglickou větou sestavitelnou jen z už probraných slov a jasně přeložitelnou do češtiny, dojde k náhradě celé věty.


https://www.duolingo.com/profile/Jenda-48

Ale zde přece nejde o požadavek neuznání slova speciální i v češtině! Vždy jde přece o diskuzi vhodného překladu věty, nikoliv slova. To vám můžu doplnit, že další, často vhodný překlad je slovo specifický, nebo specializovaný. Ale to, že to nejsou původní česká slova je z toho zřejmé. Jde přece o to, aby byl překlad srozumitelný v tom jazyce, do kterého se daná věta překládá. A výraz speciální kniha je natolik výjimečný, že spíše českého uživatele mate. Vaše odvolávky plně chápu, jen vy zkuste připustit, že vazba speciální kniha se v češtině neužívá. A za sebe, jako celoživotní technik, jsem se s použitím speciální kniha dosud nesetkal. Speciální teorie relativity, speciální nástroje a nářadí, speciální technika, zařízení ano. Speciální kniha, ne. Tak prosím zkuste vzít v potaz zvyklosti českého jazyka. A když už tak bráníte anglické spojení slov special book, prosím, dejte její příklad, myslím té anglické knihy. Já se domnívám, že jde o nešťastné a náhodné seřazení dvou slov, které je zdánlivě logické. Proto bych se přimlouval za úplné vyřazení uvedené věty. A nahradil například větou. Einstein wrote the study Special theory of relativity. Tuto větu určitě každý český středoškolák přeloží správně. A již se k této problematice vracet nebudu, neb nemám již co dodat.


https://www.duolingo.com/profile/DidLFC

"Special" = speciální, zvláštní, vyjímečný.

Slovo "vyjímečný" ovšem neexistuje! Správně je pouze "výjimečný", takže "Ý" a následně "I", nikdy ne naopak. Prosím o opravu.


https://www.duolingo.com/profile/LetitiateT

Máš nějakou výjimečnou knihu?


https://www.duolingo.com/profile/SasaCR

A co - máš tu speciální knihu?


https://www.duolingo.com/profile/widle

To už ale mluvíte o konkrétní knize a musel by se použít určitý člen: "...the special book".


https://www.duolingo.com/profile/ZbynekHraba

proč ne odbornou knihu


https://www.duolingo.com/profile/MartinHlucny

Proč to není takhle ? - to je tvoje speciální kniha ?


https://www.duolingo.com/profile/widle

Protože se ptáme, jestli nějakou má, neukazujeme na žádnou konkrétní.


https://www.duolingo.com/profile/mimicha13

A nemohlo by tam byt "Mate specialni rezervaci" jak poznam knihu od rezervace?


https://www.duolingo.com/profile/widle

Význam "rezervovat" má book jen jako sloveso. Podstatné jméno "book" se takhle použít nedá.

Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.