Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy thì mạnh mẽ và cao lớn."

Dịch:He is strong and tall.

2 năm trước

0 Nhận xét