https://www.duolingo.com/nghjchtaj

các tục ngữ trong tiếng anh

-Có mới nới cũ:

New one in, old one out.

-Của thiên trả địa.

Ill-gotten, ill-spent.

-Cùng tắc biến, biến tắc thông.

When the going gets tough, the tough gets going.

-Còn nước, còn tát.

While there's life, there's hope.

-Có tật giật mình.

He who excuses himself, accuses himself.

-Cái nết đánh chết cái đẹp.

Beauty dies and fades away but ugly holds its own.

Handsome is as handsome does

-Chết vinh còn hơn sống nhục.

Better die a beggar than live a beggar.

Better die on your feet than live on your knees.

-Có còn hơn không.

Something better than nothing

If you cannot have the best, make the best of what you have.

-Cẩn tắc vô ưu.

Good watch prevents misfortune.

-Chí lớn thường gặp nhau,

Great minds think alike.

-Cha nào, con nấy.

Like father, like son

-Con sâu làm sầu nồi canh.

One drop of poison infects the whole of wine

-Chín người, mười ý.

So many men, so many minds

-Càng đông càng vui.

The more, the merrier

-Chứng nào tật nấy.

Who drinks, will drink again

-Chớ để ngày may những gì mình có thể làm hôm nay.

Makes hay while sunshines.

-Cơ hội chỉ đến một lần.

Opportunity knocks but once.

-Cây ngay không sợ chết đứng.

A clean hand wants no washing.

-Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng.

Catch the bear before you sell his skin

-Chở củi về rừng.

To carry coals to Newcastle.

-Dục tốc bất đạt

More haste less speed

Haste makes waste

-Dễ được, dễ mất.

Easy come, easy go.

-Đánh chết cái nết không chừa.

Habit is the second nature

-Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.

Birds of the same feather stick together

-Đèn nhà ai nấy sáng.

Half the world know not how the other half lives

-Điếc không sợ súng.

He that knows nothing doubts nothing

-Đã trót thì phải trét.

If you sell the cow, you will sell her milk too

-Dĩ hoà vi quý.

Judge not, that ye be not judged

-Đen tình, đỏ bạc.

Lucky at cards, unlucky in love

-Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.

Pay a man back in the same coin

-Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết.

United we stand, divided we fall

-Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.

Travelling forms a young man

-Dậu đổ, bìm leo.

When the tree is fallen, everyone run to it with his axe

-Đừng đếm cua trong lỗ.

Don't count your chicken before they hatch.

-Gieo gió gặt bão

We reap as we sow

-Giận hóa mất khôn.

Hatred is as blind as love

-Hoạ vô đơn chí.

It never rains but it pours.

Misfortune never come singly

-Hữu xạ tự nhiên hương.

Good wine needs no bush.

-Hóa thù thành bạn

Make your enemy your friend.

-Im lặng tức là đồng ý.

Silence gives consent

-Không vào hang cọp sao bắt được cọp con.

Neck or nothing

There is no smoke without fire

Where there is smoke, there is fire

-Không biết thì dựa cột mà nghe

If you cannot bite, never show your teeth

-Lời nói không đi đôi với việc làm.

Do as I say, not as I do.

-Lắm mối tối nằm không.

If you run after two hares, you'll catch none

-Lực bất tòng tâm.

So much to do, so little done.

-Lời nói là bạc, im lặng là vàng

Speech is silver, but silence is gold

-Mỗi thời, mỗi cách

Other times, other ways

-Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên

Man propose, god dispose.

-Một giọt máu đào hơn ao nước lã.

Blood is thicker than water.

-Miệng hùm, gan sứa.

If you cannot bite, never show your teeth

-Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.

Laugh and grow fat.

Laughter is the best medicine.

-Máu chảy, ruột mềm.

When the blood sheds, the heart aches

-Muộn còn hơn không

Better late than never

-Nói dễ, làm khó.

Easier said than done.

-No bụng đói con mắt.

His eyes are bigger than his belly

-Ở hiền gặp lành.

One good turn deserves another

-Phi thương, bất phú

Nothing ventures, nothing gains

-Rượu vào, lời ra.

Drunkenness reveals what soberness conceals.

-Sinh sự, sự sinh.

Don't trouble trouble till trouble troubles you

-Sai một ly đi một dặm.

One false step leads to another

-Suy bụng ta ra bụng người.

A thief knows a thief as a wolf knows a wolf

-Trèo cao té đau

The higher you climb, the greater you fall.

-Tay làm hàm nhai

No pains, no gains

-Tham thì thâm

Grasp all, lose all.

-Túng thế phải tùng quyền

Necessity knows no laws.

-Thùng rỗng kêu to.

The empty vessel makes greatest sound.

-Tình yêu là mù quáng.

Affections blind reasons. Love is blind.

-Tham thực, cực thân.

Don't bite off more than you can chew.

-Tránh voi chẳng xấu mặt nào.

For mad words, deaf ears.

-Thánh nhân đãi kẻ khù khờ.

Fortune smiles upon fools.

-Trời sinh voi, sinh cỏ.

God never sends mouths but he sends meat.

-Trong khốn khó mới biết bạn tốt.

Hard times show whether a friend is a true friend/ A friend in need is a friend indeed

-Thắng là vua, thua là giặc.

Losers are always in the wrong

-Trăm nghe không bằng mắt thấy.

Observations is the best teacher

-Thời qua đi, cơ hội khó tìm .

Opportunities are hard to seize

-Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi

Still waters run deep

-Tai vách, mạch rừng.

Walls have ears

-Trèo cao, té nặng

The higher you climb, the greater you fall.

-Vạn sự khởi đầu nan.

It is the first step that counts

-Việc người thì sáng, việc mình thi quáng

Men are blind in their own cause

-Vắng chủ nhà, gà mọc vọc niêu tôm.

When the cat is away, the mice will play

-Việc gì làm được hôm nay chớ để ngày mai.

Make hay while the sun shines.

-Xem việc biết người.

Judge a man by his work

-Xa mặt, cách lòng.

Out of sight, out of mind

-Long absent, soon forgotten

-Đẹp hay xấu là tuỳ đánh giá của mỗi người!

Beauty is in the eye of the beholder.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nghjchtaj

"gioivuathoi" ơi !!! anh không nói không ai bảo anh cấm đâu !!!!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Yuki272
Yuki272
  • 22
  • 13
  • 4

Ban gioi tieng anh qua ! Minh than phuc cau day .

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.