Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Người phụ nữ viết một cách chậm chạp."

Dịch:The woman writes slowly.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LKhanh4
LKhanh4
  • 25
  • 553

Sao lai co ( s ) phia sau ...kho hieu qua ...

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Yamino2

Chia động từ theo chủ ngữ: I, we they.. + v She, he + V(s,es) tùy từng từ nhé Muốn chia đúng thì ta có quy tắc thanh lập dt số nhiều. Đọc qua sẽ hiểu

10 tháng trước