"Người phụ nữ viết một cách chậm chạp."

Dịch:The woman writes slowly.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LKhanh4
LKhanh4
  • 25
  • 656

Sao lai co ( s ) phia sau ...kho hieu qua ...

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Yamino2

Chia động từ theo chủ ngữ: I, we they.. + v She, he + V(s,es) tùy từng từ nhé Muốn chia đúng thì ta có quy tắc thanh lập dt số nhiều. Đọc qua sẽ hiểu

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.