Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"You eat fish."

Dịch:Bạn ăn cá.

2 năm trước

2 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa