"Tôi thích tốc độ của công nghệ này."

Dịch:I like the speed of this technology.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/BCp3

i like this technology's speed câu này có được không vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Ngocbich88

Mình nghĩ là được và đã support câu trả lời này

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.