Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi thích tốc độ của công nghệ này."

Dịch:I like the speed of this technology.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/BCp3

i like this technology's speed câu này có được không vậy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ngocbich88

Mình nghĩ là được và đã support câu trả lời này

2 năm trước