Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đây là loại rượu mà chúng tôi sản xuất."

Dịch:This is the wine which we produce.

2 năm trước

16 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrangNguyn666600

Which là đúng mà sao lại là that miết v

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NhiTrn195045

Coi lại nhea!!!!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/queanh525086

Lai nua rui, khong chong duoc cau nao bi loi hoai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ReallyLuck

đúng mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocxubeo

this is a kind of wine that we produce

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NaSuBoo

Cả that và which đều đúng, chọn cả 2 câu mới đầy đủ nhé

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dangkarry

vâng trc tôi bấm which và that thì chỉ chọn which. giờ tôi bấm mỗi which thôi thì đáp án lại là cả hai. Rút cuộc là sao?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thesecretlife

Mình chọn 2 đáp án which và that cùng lúc được mà bạn?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dangkarry

đúng rồi. Lúc trc mk chọn ''Which và That'' thì sai và chọn mỗi Which. đến lần sau gặp lại rút KN chọn mỗi Which thôi thì lại cả hai ms đúng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thesecretlife

This is the wine which/that we produce. Nhưng theo những gì mình học có thể bỏ that mà ha?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

This is the wine that we produce, this is the wine which we produce, this is the wine which we produce, this is the wine that we produce, this is the wine which we produce

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thanh1610

This is the food that I cook. This is the food which i make. This is the food that I make. This is the food which I cook. These are the food that I cook. These are the food that I make. These are the food which I cook. These are the food which I make.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HongPhmTrc1

chọn đúng rồi mà nó kêu sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lai.phi.9

wtf

2 năm trước

https://www.duolingo.com/4ever4oung

what thì khát gì that trong câu này

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QuynNguyn851504

Wrong? What?

2 năm trước