Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They do not like the horses."

Dịch:Họ không thích những con ngựa .

2 năm trước

0 Nhận xét