Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nó tiếp tục ngày hôm nay."

Dịch:It continues today.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/haiha104425

Chịu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Meo3chan

Nam Núm... Cho mình hỏi "Continute" với "continutes" nó nghĩa là cc gì vậy.? Wtf...đã dốt lại còn nát nữa.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thekingnoob

Nó có nghĩa là "tiếp tục"

5 tháng trước