"Nó tiếp tục ngày hôm nay."

Dịch:It continues today.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/haiha104425

Chịu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Meo3chan

Nam Núm... Cho mình hỏi "Continute" với "continutes" nó nghĩa là cc gì vậy.? Wtf...đã dốt lại còn nát nữa.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thekingnoob

Nó có nghĩa là "tiếp tục"

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.