"Chúng tôi sẽ nhận lớp đó."

Dịch:We are taking that class.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LanPhuong775954

Sẽ nhận mà sao lại là are taking????

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenledu6

We are giong to take that class, được không

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Vonta90

we are going to take that class? câu này có được ko nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/myloveknight

Taking nó cũng đặc biệt như going với doing ấy mà. Từ nhiều vai trò.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/khituong
  • 25
  • 14
  • 1228

"we will receive that class" sao lại sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TamDoan11

sẽ nhận mà không phải la be going to take ah.. be taking là đang nhận chứ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenAnh192799

Sao viết "we are getting that class" lại sai?

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.