Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chồng tôi thấy một cái áo khoác trắng."

Dịch:My husband sees a white coat.

3 năm trước

0 Nhận xét