Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He writes on the bottle."

Dịch:Anh ấy viết lên cái chai.

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ifreets

sai ở đâu hả trời

2 năm trước

https://www.duolingo.com/pj3X2

Chair

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SallyLaura

Anh ấy viết trên chai? Sai à?

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/MAIHDIU

Sai

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/MAIHDIU

Sai

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Biden2016

Dùng over thay cho on được không

4 tháng trước