"He writes on the bottle."

Dịch:Anh ấy viết lên cái chai.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ifreets

sai ở đâu hả trời

3 năm trước

https://www.duolingo.com/pj3X2

Chair

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SallyLaura

Anh ấy viết trên chai? Sai à?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MAIHDIU

Sai

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/MAIHDIU

Sai

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Biden2016

Dùng over thay cho on được không

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/kiru544

"ghi" khác gì "viết" mà sai

3 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.