Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/ntlhang

Bài học tiếp sau khi hoàn thành cây kỹ năng.

Cho mình hỏi. Hoàn thành xong cây kỹ năng thì chúng ta sẽ học tiếp như thế nào? Hay chỉ vào phần nâng cao kỹ năng và củng cố kiến thức thôi. Mình tìm bài học tiếp mà không có. Cảm ơn nêu được chia sẽ.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thongminhnhat

học tiếng khac

3 năm trước