https://www.duolingo.com/VitHngTrn1

"There were two cars on the street."

3 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VitHngTrn1

Ai giải thích cho tui was và were với T~T

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dunghjen1954

Cùng câu hỏi ai giải thích cho mình với?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/b.n05

Hai bạn có nhìn thấy chữ cars đằng sau there were không. Câu này dịch là : đã có #hai# cái xe trên đường. Hai bạn cứ nhớ là, nếu đằng sau danh từ được nhắc đến là số nhiều (hơn 1) thì các bạn dung there #were#, còn nếu chỉ có một thì sử dung there was. Ví dụ: there was a cat on the tree (Đã có một con mèo trên cái cây)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/b.n05

Trường hợp nếu câu đang ở thì hiện tại cũng vậy nha;

There are many trees next to my house. (trường hợp số nhiều: Có nhiều cây kế bên nhà của tôi) There is a well in front of my house ( có một cái giếng trước nhà tôi)(trường hợp số ít)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dunghjen1954

Ồh đó là phân số nhiều và số ít đó đúng không bạn :) cảm ơn bạn!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/b.n05

ukm dung rồi, was là quá khứ của động từ to be am và is. were là quá khứ của động từ are

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Steve7Play

Were dành cho số nhiều còn was dành cho số ít

2 năm trước

https://www.duolingo.com/b.n05

Bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lpbngoc3h

cảm ơn nhé

2 năm trước

https://www.duolingo.com/khuongkara

Ai có clb nào nhiều người cho xin mã để tớ vào chung

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thangmittet

Ai tham gia clb của mình ko AQXUVH

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhNguye910014

Cho mk tham gia clb voi nhe

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.