Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"My mother is younger than my father."

Dịch:Mẹ tôi thì trẻ hơn bố tôi.

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TranDuy8

"Mẹ của tôi thì trẻ hơn bố của tôi". tại sao lại sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ToanThanhD

Duolingo cho mình hỏi, tại sao dùng 'younger' thì thêm 'than' đằng sau làm chi nữa ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/trmanh872827

Bạn ơi so sánh hơn phải có than chứ

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/hoabeosc

than là hơn hiểu chưa

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MLinh43507

Dịch mẹ tôi thì trẻ hơn bố tôi. Có gì sai ngay cả dấu chấm cũng viết luôn po tay

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MnhHng272471

i am the same age as my wife :)

3 tháng trước