Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"You have tried to live like them."

Dịch:Bạn đã cố gắng sống giống họ.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hongkha1

bạn đã thử sống như họ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nhan254141

Sai rồi

9 tiếng trước