https://www.duolingo.com/profile/jaebum123

8 câu nói ý nghĩa về cuộc sống bằng tiếng anh

  1. When your finger pointing at others, three fingers pointing back to yourself .

Khi một ngón tay của bạn chỉ vào người khác thì ba ngón còn lại sẽ chỉ vào chính bản thân bạn.

  1. Few things in the world are more powerful than a positive push. A smile. A word of optimism and hope. A “you can do it” when things are tough.

Một vài thứ trên thế gian này còn mạnh hơn một cú đẩy cật lực. Một nụ cười. Một từ thể hiện sự lạc quan và hy vọng. Một câu nói “bạn có thể làm được” khi mọi việc trở nên khó khăn.

  1. When it is dark enough, you can see the stars.

Khi trời đủ tối, bạn có thể nhìn thấy những vì sao.

  1. A friend is one who believes in you when you have ceased to believe in yourself.

Bạn bè là người tin vào ta khi ta đã hết tin vào bản thân mình.

  1. Dream what you want to dream, go where you want to go, be what you want to be. Because you have only one life and one chance to do all the things you want to do.

Hãy ước mơ những gì bạn muốn mơ, đến những nơi bạn muốn đến, là người như bạn mong muốn. Bởi bạn chỉ được sống một lần và chỉ có một cơ hội để làm tất cả những gì bạn muốn làm.

  1. You can’t control the wind direction , can only control the sails . You do not need to see all the steps that just take the first step with a belief.

Bạn không thể điều khiển hướng gió, chỉ có thể điều khiển cánh buồm. Bạn không cần phải thấy hết các bậc thang mà chỉ cần đi bước đầu tiên với một niềm tin.

  1. Don’t try so hard, the best things come when you least expect them to. You may only be one person to the world but you may be the world to one person.

Đừng vội vã đi qua cuộc đời vì những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn đúng vào lúc mà bạn ít ngờ tới nhất. Đối với thế giới này bạn chỉ là một người nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới.

  1. When one door closes, another opens. But we often look so regretfully upon the closed door that we don’t see the one that has opened for us.

Khi một cánh cửa đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng chúng ta thường nhìn cánh cửa đã đóng đầy luyến tiếc đến nỗi chúng ta không nhìn thấy cánh cửa khác đã mở ra cho chúng ta.

October 13, 2015

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Lynsakura

great!

October 17, 2015

https://www.duolingo.com/profile/SuchiniNTH-NHV

Very good !

April 16, 2019

https://www.duolingo.com/profile/CODER96

khá good

June 12, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.