Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

Catch the word( Khó lắm đó nha)

đây là hình đầu tiên

Hình thứ hai:

Hình tiếp theo:

Nữa nè:

Mỗi hình được 5 lingots Sai phải nợp 1 lingots mới được chơi tiếp

2 năm trước

30 Nhận xét


https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Hình 3 - Gloves

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SLEEP_BUG
SLEEP_BUG
 • 20
 • 9
 • 4
 • 2
 • 2

Trời ui mình tưởng là GI

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

correct

2 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Hình 1 -Speak

2 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Hình 2 - Another

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

sai nhé, 1 lingts để chơi tiết

2 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Than

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

đúng rồi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

các bạn vào đây để chơi https://www.duolingo.com/comment/11050463

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SLEEP_BUG
SLEEP_BUG
 • 20
 • 9
 • 4
 • 2
 • 2

Pea seek

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

sai nha

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SLEEP_BUG
SLEEP_BUG
 • 20
 • 9
 • 4
 • 2
 • 2

Speak

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

1 lingots trước đã

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

khó lắm mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SLEEP_BUG
SLEEP_BUG
 • 20
 • 9
 • 4
 • 2
 • 2

Summer

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

ừ đúng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SLEEP_BUG
SLEEP_BUG
 • 20
 • 9
 • 4
 • 2
 • 2

Có thể gợi ý mấy câu trên không

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SLEEP_BUG
SLEEP_BUG
 • 20
 • 9
 • 4
 • 2
 • 2

Hình kia không vô được nè

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

Chỉ còn mỗi 1 hình thôi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

các bạn cứ giải đi nha, mai mính sẽ vào ra đề và trao thưởng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SLEEP_BUG
SLEEP_BUG
 • 20
 • 9
 • 4
 • 2
 • 2

Hết rồi còn đâu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/N.Minh159753

Speak,Summer, Gloves, Than

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

nà bạn, có người trả lời rồi mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/N.Minh159753

Het roi a ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Vqa1507

Gloves

2 năm trước

https://www.duolingo.com/na_034

hinh 4 : summer

2 năm trước

https://www.duolingo.com/na_034

speak, summer, gloves, than

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

có người trả lời rồi, 1 lingots để chơi tiếp

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SLEEP_BUG
SLEEP_BUG
 • 20
 • 9
 • 4
 • 2
 • 2

Ra thêm câu hỏi đi bạn, vào mục khác cho hút người chơi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/UCHIHASASUKE0

speak, than, gloves, summer

2 năm trước