Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

Catch the word( Khó lắm đó nha)

đây là hình đầu tiên

Hình thứ hai:

Hình tiếp theo:

Nữa nè:

Mỗi hình được 5 lingots Sai phải nợp 1 lingots mới được chơi tiếp

1
2 năm trước

30 Nhận xét