Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn làm việc."

Dịch:You work.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anhoang20

dễ ợt

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LeJu10

Cũng hay

1 năm trước

https://www.duolingo.com/4MILLIONDO

khó quá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/naruto4.0

gDKerD CAU NAY DE VAI

YOU

1 năm trước