"Bạn làm việc."

Dịch:You work.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anhoang20

dễ ợt

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LeJu10

Cũng hay

2 năm trước

https://www.duolingo.com/4MILLIONDO

khó quá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/naruto4.0

gDKerD CAU NAY DE VAI

YOU

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.