"I am drinking beer."

Dịch:Tôi đang uống bia.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I am drinking beer, I am drinking beer, I am drinking beer, I am drinking beer, I am drinking beer, I am drinking beer, I am drinking beer, I am drinking beer, I am drinking beer, I am drinking beer, I am drinking beer,

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.