Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I am drinking beer."

Dịch:Tôi đang uống bia.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I am drinking beer, I am drinking beer, I am drinking beer, I am drinking beer, I am drinking beer, I am drinking beer, I am drinking beer, I am drinking beer, I am drinking beer, I am drinking beer, I am drinking beer,

1 năm trước