"Cái gương này phải thuộc về tôi."

Dịch:This mirror must belong to me.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/BCp3

sao không thể dùng have to được thế

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vinh.
Vinh.
 • 21
 • 5
 • 2

"This mirror" là số ít mà bạn, phải dùng "has"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BCp3

không ý mình là cấu trúc thôi, tại sao k dùng has to và dùng must ấy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vinh.
Vinh.
 • 21
 • 5
 • 2

Mình nghĩ "has to" hoặc "must" đều dùng được ở đây

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BCp3

dùng has to và sai mới thắc mắc nè bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vinh.
Vinh.
 • 21
 • 5
 • 2

ồ! chắc mod chưa cập nhật

3 năm trước

https://www.duolingo.com/SNbDmZ
SNbDmZ
 • 25
 • 872

This mirror has to belong to me.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Đây là những ĐT đặc biệt mà

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.