"Chúng ta bắt đầu khi nào?"

Dịch:When do we start?

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/usa213182

When do us start - dc k add

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhhoxe

Khi nào chúng ta bắt đầu? Nghe suôi tai hơn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThHoangNgo

Sao không được dùng begin ạ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LSL2301
LSL2301
  • 25
  • 591

What time do we start - sao lại sai nhỉ?

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.