Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Người giáo viên biết mọi thứ!"

Dịch:The teacher knows everything!

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nghiatdph03905

tại sao ko dùng anything dc vậy

2 năm trước