Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi sẽ theo dõi con vật."

Dịch:I will follow the animal.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vietnx13595

I think that watch is a better solution

2 năm trước

https://www.duolingo.com/xuanhienchess

yeah!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/haNc5u

bạn nào có biết vì sao watch không được không

1 năm trước