"I want to meet her right away."

Dịch:Tôi muốn được gặp cô ấy ngay lập tức.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/SonBui5

"Tôi muốn được gặp cô ấy ngay tức khắc", không biết được ko??

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NgaTrnhDng

Right away = right now sao add?

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.