Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I want to meet her right away."

Dịch:Tôi muốn được gặp cô ấy ngay lập tức.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/SonBui5

"Tôi muốn được gặp cô ấy ngay tức khắc", không biết được ko??

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NgaTrnhDng

Right away = right now sao add?

2 năm trước