1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề Troubleshooting
  4. >
  5. Tôi muốn học thêm tiếng Hàn p…

https://www.duolingo.com/profile/LMinhHnh0

Tôi muốn học thêm tiếng Hàn phải làm ntn ??

October 14, 2015

0 Nhận xét

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.