Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Điều đó không khả thi!"

Dịch:That is not possible!

0
2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tranghtd11

Tại sao không là "It is impossible!"

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/maivanco

Nếu It's impossible thì dịch là "Không khả thi", nó chưa thể hiện được "điều đó" (ở đằng đó)

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Loannguyn12

such a thing is not possible

0
Trả lời1 năm trước