Το Duolingo είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να μάθεις ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και το καλύτερο; Είναι 100% δωρεάν!

https://www.duolingo.com/evi_panag

English (from greek students) next level.thank you

Hello everyone, i would like to know if there is a level 11, because i completed the level 10, my percentage is 58% so i want to continue until the 100%. Is this possible or there is nothing more? Tank you!

πριν από 2 χρόνια

0 σχόλια