https://www.duolingo.com/profile/thuvtd

Con cú vàng

Sao mình học xong English tree rồi mà không có con cú vàng hè

October 15, 2015

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/TrnQucA24

English tree la gi vay cac ban

October 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/StarWalk2

là cái cây tiếng anh bạn đang học ở trang chủ ấy, gọi cho văn vẻ thì mọi người gọi nó là cây tiếng anh :))

October 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/StarWalk2

mình còn vài bài nữa là xong cây, để mình làm xong rồi chụp lại cho cậu xem con cú

October 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/FlowtyHurricane

mình có con cú rồi nè

October 5, 2016

https://www.duolingo.com/profile/StarWalk2

con cú ở cuối cây nhá bạn, mà các kĩ năng của bạn vàng đầy hết chưa

October 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/thuvtd

Mình đã học xong hết nhưng có một số kỹ nẵng đã không còn vàng đầy. Như thế là ko được hả bạn

October 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/StarWalk2

bài cuối cùng bạn học hết tất cả lesson trong đó chưa, nếu xong rồi thì sẽ được cú

October 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/thuvtd

Xong hết rồi bạn ah sao chẳng thấy

October 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/StarWalk2

kì vậy nhỉ, ảnh con cú vàng ở cuối cây mà, bạn có được cái thông báo đã xong cây và có chữ kí của luis không

October 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/StarWalk2

https://www.duolingo.com/comment/11068693 vào xem cú của mình :))

October 15, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.