Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Your dreams"

Dịch:Những giấc mơ của bạn

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dr.NguyenAn

What is your dream

1 năm trước

https://www.duolingo.com/caothhi
caothhi
  • 15
  • 10
  • 5
  • 2

Two you say what

1 năm trước

https://www.duolingo.com/caothhi
caothhi
  • 15
  • 10
  • 5
  • 2

Thúy and Dr.NguyenAn, I don't know two you say what

1 năm trước