https://www.duolingo.com/StarWalk2

Finishing The English tree after 8 streak :)

Since I created this account was 8 days. And I have just finished The English tree. I am feeling very happy when I received a gold owl from Duolingo and a certificate signed by Luis. :))

Congratulations to me and I will give you a lingot !!!

Imgur

Imgur

3 năm trước

23 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThuanNguye328846

woa. mình cũng đang phấn đầu có cú vàng.

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3

Congratulation :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhuongLy2005.

Congratulation and 1 like :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/StarWalk2

thank you for your comments, mà hình như hơi lạc đề thì phải -_-

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhuongLy2005.

lạc đề chỗ nào cơ ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhuongLy2005.

Nothing,your joy is my joy.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DD-D

Congratulation

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Thanhhuong137
 • 21
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 5
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Congratulation

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Thucnv
 • 25
 • 25
 • 4
 • 1334

Congratulation!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/_Yui_
 • 25
 • 11

Congratulation! :))

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
 • 10

mức độ thông thạo của bạn là bao nhiêu phần trăm??

3 năm trước

https://www.duolingo.com/StarWalk2

46 bạn ơi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhuongLy2005.

Cái đấy không chuẩn đâu bạn ơi.Chắc cái đó là để động viên người ta thôi!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
 • 10

Congratulation! =)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/cobay1206

Congratulations

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Pretty-girl-1307

Siêu ghê

3 năm trước

https://www.duolingo.com/messhuy

congratulation

3 năm trước

https://www.duolingo.com/N.Minh159753

Congrats dude :D XD

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vqa1507

Congratulation. You are very Good ^.< :))

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vqa1507

I have already given you a like

3 năm trước

https://www.duolingo.com/StarWalk2

thanks

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DestartreK1st
 • 25
 • 22
 • 14
 • 14
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5

Congrats! I have just finished it on December 29th, 2016. It's my goal of the year.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thuyduongqo

congratulation

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.